Planowanie wizyt przedstawicieli krok po kroku – możliwości EMP

Planowanie wizyt przedstawicieli krok po kroku – możliwości aplikacji EMP Mobile i EMP Web 

 Przedstawiciel handlowy korzystający z aplikacji EMP Mobile
ma w ręku nowoczesne narzędzie ułatwiające i przyspieszające pracę. Aplikacja dla mobilnego przedstawiciela handlowego EMP Mobile wykazuje dużą skuteczność między innymi w planowaniu różnego rodzaju wizyt handlowców.

 
Przedstawiciel handlowy może sam każdego dnia planować wizyty, tracąc przy tym cenny czas. Można jednak uniknąć strat, wyposażając handlowca w aplikację mobilną EMP – swoisty mobilny system sprzedaży dedykowany firmom zatrudniającym rozproszony zespół handlowców. EMP Web z kolei pozwoli menadżerowi na skorygowanie ilości wizyt handlowców czy doplanowanie nowych.

Zakładka Trasy aplikacji EMP

W planowaniu wizyt przedstawiciel handlowy otrzymał możliwość wykorzystania zakładki „Trasy” dostępnej w aplikacji EMP Mobile. Zakładka ta pozwala na:

  • wyznaczanie trasówek na konkretne dni;
  • edytowanie i kopiowanie trasówek;
  • określanie celu wizyt;
  • dostęp do szczegółów spotkania;
  • dostęp do informacji o kliencie;
  • zaplanowanie ponownej wizyty u konkretnego klienta;
  • analizę skuteczności wizyty.

 

1. Wyznaczanie trasówek na konkretne dni

Trasówki może wyznaczać zarówno sam przedstawiciel, jak i poprzez EMP Web -– manager. Trasówki to  nic innego jak punkty odwiedzin, które zostały ustalone na określony dzień tygodnia. Zarówno przedstawiciel, jak i manager są w stanie skopiować je do postaci pełnoprawnych wizyt wraz z wszystkimi raportami wykonania i informacjami o kontrahencie.

 

Dzięki możliwości wyznaczania trasówek przedstawiciel oszczędza czas. Każdorazowe planowanie trasy jest zadaniem ważnym, ale jednocześnie powtarzalnym. Automatyzacja w tym zakresie umożliwia handlowcowi zaoszczędzenie czasu i przeznaczenie go na inne czynności, które mogą generować obrót, np. na dodatkową wizytę u klienta. Trasówki można wyznaczać na konkretne dni i na cały tydzień, również w konkretnych sezonach, np. w sezonie letnim.

Poznaj naszą aplikację SFA

 

2. Edytowanie i kopiowanie trasówek

Przedstawiciel ma dostęp do dwóch rodzajów tras:

  • tych stworzonych przez siebie i podlegających modyfikacjom;
  • narzuconych odgórnie i niepodlegających modyfikacjom.

Trasówki przedstawiciela można dowolnie edytować, usuwać, kopiować lub dodawać nowe punkty tak, by dostosować trasę do bieżącej sytuacji.

 

3. Określanie celu wizyty

Każdy punkt na trasie danego dnia może mieć określony konkretny typ aktywności: przedstawienie oferty, wizytę standardową, zamówienie, dostarczenie towaru, lokalizację klienta lub telewizytę, czy po prostu kontakt telefoniczny z danym klientem.

 

4. Dostęp do szczegółów spotkania

Punkt trasy może zawierać informacje o adresie wizyty (głównej siedzibie lub oddziale firmy), godzinie rozpoczęcia wizyty i czasie jej trwania. Dzięki tym informacjom przedstawiciel zawsze wie, jak dokładnie będzie wyglądał jego dzień i ma wszystko precyzyjnie rozplanowane. W przypadku braku podania określonego przedziału godzinowego, aplikacja przy próbie przepisania trasy podpowie czas który uzna za wolny, jak i pozwoli na jego modyfikację.

Przedstawiciel handlowy na spotkaniu - aplikacja SFA

 

5. Dostęp do informacji o kliencie

Handlowiec może przejść z poziomu trasówki do informacji o konkretnym kliencie i sprawdzić historię współpracy z nim, między innymi wielkość i charakter poprzednich zamówień. Dzięki takim „podpowiedziom” przedstawiciel wie, co proponować klientowi i jakie są jego oczekiwania – co znacznie ułatwi mu realizację celów sprzedażowych.

 

6. Zaplanowanie ponownej wizyty

Na trasówce przedstawiciel może zaplanować kolejną wizytę u danego klienta, co znacznie usprawnia pracę. Przy zaplanowanej wizycie można też od razu określić cel aktywności.

Poznaj naszą aplikację SFA

 

7. Analiza skuteczności oferty

Aplikacja EMP umożliwia generowanie raportów pozwalających określić skuteczność poszczególnych wizyt oraz skuteczność w ujęciu wybranych przedziałów czasowych (dzień, miesiąc). Takie automatyczne raporty są dla przedstawiciela cenną wskazówką dotyczącą dalszej pracy i poprawy swojej skuteczności.

 

8. Planowanie tras – jak to robić?

Planowanie tras w aplikacji EMP jest bardzo proste i składa się z zaledwie kilku etapów. W zakładce Trasy należy wybrać symbol „plus” zlokalizowany w prawym górnym rogu, po czym uzupełnić pole z nazwą trasy (może być dowolna), określić dzień tygodnia dla danej trasy i ewentualnie wybrać domyślny typ aktywności. Po zapisaniu tych podstawowych informacji przechodzimy do opcji Edytuj, dodajemy po kolei klientów i ustalamy godziny wizyt. Po zapisaniu wszystkich punktów wystarczy już tylko wejść w zakładkę Trasy i można korzystać z wyznaczonej trasówki przez dowolny czas, ewentualnie zmieniając poszczególne punkty lub w razie potrzeby usunąć zaplanowaną  trasę i utworzyć nową.

 

Nawigowanie do wybranego punktu

Aplikacja EMP Mobile współpracuje z Mapami Google i z poziomu zakładki Aktywności można w niej korzystać również z nawigacji. Lokalizacje oparte są na oficjalnych algorytmach Google, więc mapy wybierają zwykle optymalną trasę dojazdu, ale przedstawiciel może też wybrać inny wariant drogi.

 

Aplikacja EMP Mobile to prywatny asystent handlowca i nieoceniona pomoc w codziennej pracy. EMP pozwala zaplanować trasy z góry na dłuższy czas i nie poświęcać temu więcej uwagi niż to konieczne. Praca ulega usprawnieniu, a przedstawiciel ma więcej czasu na najważniejsze zadania.

 

Każdy manager doskonale zdaje sobie sprawę, że optymalizacja tras jest jednym z najważniejszych elementów pracy przedstawicieli handlowych. Firma chce przecież, by przedstawiciel odwiedził w konkretnym czasie jak najwięcej klientów, ale konieczność ręcznego planowania wszystkich wizyt zmniejsza możliwości czasowe. Powtarzalność zaplanowanych wizyt jest więc sposobem na minimalizację czasu planowania wizyt i czasu ich trwania.

 

Podsumowanie

Aplikacja EMP Mobile daje szereg możliwości usprawnienia i przyspieszenia pracy handlowca. Jedną z nich jest planowanie tras i korzystanie z odgórnie narzuconych tras. Łatwa edycja, dodawanie i kopiowanie trasówek pozwalają oszczędzić nawet kilkanaście minut dziennie. W skali miesiąca daje to nawet kilka godzin więcej. Ten czas może być wykorzystany przez przedstawiciela na pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami.

Umów się na bezpłatną prezentację SFA

Tagi