Kontrola przedstawicieli handlowych i monitorowanie efektywności pracy z systemem EMP

Kontrola przedstawicieli handlowych z pomocą systemu EMP

EMP WEB jest wielofunkcyjną aplikacją pozwalającą łatwo zarządzać pracą handlowców, bez konieczności korzystania z komputera, niemalże z każdego miejsca na świecie. Dzięki EMP WEB kontrola przedstawicieli handlowych – zwłaszcza w rozproszonym zespole – staje się łatwiejsza. Manager otrzymuje szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania przedstawicieli handlowych, którą można wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.

EMP WEB – kontrola przedstawicieli handlowych i efektywności ich pracy

Ponieważ manager jest odpowiedzialny za pracę całego zespołu, to właśnie na nim spoczywa obowiązek oceny efektywności pracy handlowców. Brak odpowiedniej kontroli przedstawicieli handlowych może doprowadzić do spadku sprzedaży, pogorszenia sytuacji finansowej firmy i zahamowania jej rozwoju. Mimo wielu narzędzi i technik planowania czasu pracy i generowania sprzedaży, managerowi może brakować przysłowiowej kropki nad „i”.

Dobrym wyborem będzie system do zarządzania działem sprzedaży EMP WEB. Aplikacja EMP WEB pozwala scentralizować zarządzanie wieloma aspektami związanymi z kierowaniem działem handlowym: od wglądu do CRM, przez kontrolę pracy przedstawicieli handlowych aż po generowanie raportów.

Aplikacja mobilna dla biznesu daje wgląd w sposób pracy przedstawicieli – w listę odwiedzanych przez nich klientów, rodzaje sprzedawanych produktów, wielkości i częstotliwości zamówień, marże i ceny minimalne, rozrachunki, notatki i uwagi handlowców. Wszystkie informacje dostępne są w jednym miejscu, co pozwala na skuteczniejszą analizę sytuacji i tym samym wybór lepszych rozwiązań.

Łatwiejsza kontrola przedstawicieli handlowych dzięki raportom sprzedaży

Czego możesz się dowiedzieć o pracy swoich handlowców?

EMP WEB to narzędzie, które może zmienić metodykę pracy zespołu. Wszystko jest widoczne jak na dłoni. Można sprawdzić:

 • jak handlowcy planują trasy i ile lokalizacji odwiedzają w ciągu jednego dnia
 • jaka jest częstotliwość i cel wizyt handlowców u poszczególnych klientów,
 • jak przedstawia się historia kontaktów z konkretnymi klientami (mobilny CRM).
 • których zaplanowanych wizyt handlowiec nie odbył i z jakiego powodu,
 • jaki obrót generuje pojedyncza wizyta;
 • jak szybko realizowane są zamówienia;
 • kiedy brak aktywności jest związany z absencją handlowca;
 • jakie postępy w osiągnięciu targetu notuje zespół handlowy;

Dzięki wglądowi w historię kontaktów z konkretnymi klientami, manager ma możliwość dokładnego rozpoznania ich potrzeb. Może więc zaplanować pracę zespołu w optymalny sposób.

Wiedza pozyskana dzięki raportom jest niezbędna do realizacji strategii just-in-time, czyli zapewnienia obsługi dokładnie w tym momencie, w jakim ta obsługa jest potrzeba. Obszerna kontrola przedstawicieli handlowych i efektywności ich pracy pomaga zaś sprawnie reagować na ewentualne problemy.

Chcesz zautomatyzować procesy sprzedażowe w swojej firmie?

Poznaj nowoczesną aplikację dla przedstawicieli handlowych.

Sprawdź system SFA EMP

Wykorzystanie danych pochodzących z raportów sprzedaży handlowców

Dane w aplikacji EMP WEB pozwalają zrozumieć dotychczasowy sposób działania handlowców i wystosować metody zwiększające efektywność ich pracy. Z góry zdefiniowane scenariusze wizyt handlowców u klientów mogą być niewystarczające.

Uwagi, zdjęcia, notatki i wskazania klientów, mogą być cenną wskazówką do rozwoju oferty pod kątem potrzeb klienta.

Manager może zaplanować strategię działania na podstawie informacji uzyskanych w aplikacji i zlecać handlowcom konkretne działania. Może też sprawować kontrolę nad należnościami i w razie potrzeby inicjować postępowania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności. Wiedza pozyskana dzięki wykorzystaniu systemu EMP przydaje się więc na wielu płaszczyznach.

Przeczytaj też: Planowanie i optymalizacja tras handlowca krok po kroku

Manager wykorzystujący nowoczesne narzędzie EMP WEB do monitorowania sprzedaży i kontroli przedstawicieli handlowych czuwa nad wszystkimi aktywnościami. Dzięki dostępowi zdalnemu, nie ma konieczności pozyskiwania informacji bezpośrednio w rozmowach ze swoimi współpracownikami.

W razie potrzeby za pomocą aplikacji może planować spotkania ze swoim zespołem, wysyłać handlowcom powiadomienia o zmieniających się warunkach ofert i zmianach, jakie poczynił w kalendarium zaplanowanych wizyt.

Dane z aplikacji mogą informować o:

 • spadku liczby zamówień;
 • niewystarczającej liczbie wizyt handlowców;
 • zbyt krótkim czasie poszczególnych wizyt;
 • miejscu przyjmowania zamówienia,
 • wzroście sprzedaży produktów z niskimi marżami;
 • uwagach klientów.

W takich sytuacjach manager może podjąć odpowiednie kroki, np.:

 • wnioskować o zatrudnienie kolejnych handlowców;
 • przeprowadzić ponowne szkolenia dla przedstawicieli;
 • wnioskować o obniżenie cen poszczególnych produktów;
 • zasugerować wydłużenie czasu każdej wizyty;
 • zmienić częstotliwość wizyt u wybranych klientów.
Chcesz zautomatyzować procesy sprzedażowe w swojej firmie?

Poznaj nowoczesną aplikację dla przedstawicieli handlowych.

Sprawdź system SFA EMP

Raporty sprzedaży

Tradycyjna ocena efektywności pracy handlowców na ogół jest żmudna. Z aplikacją działającą w oparciu o system ERP, czas potrzebny na konkretne ustalenia w tej materii jest krótszy. EMP WEB pozwala na generowanie raportów sprzedażowych poszczególnych handlowców, a także tworzenie zestawień wyników całego zespołu. Może więc pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących premii uznaniowych dla najlepszych przedstawicieli i w przyszłej polityce kadrowej.

Przeczytaj też: Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu do zarządzania sprzedażą?

Podsumowanie

Zadaniem skutecznego managera sprzedaży jest „trzymanie ręki na pulsie” i bieżąca kontrola przedstawicieli handlowych. W pracy managerowi pomaga wiele sprawdzonych metod, ale warto korzystać także ze zdobyczy techniki, w tym z aplikacji do zarządzania handlowcami.

Natłok pracy często nie pozwala na systematyczną obsługę kilku różnych narzędzi, a dzięki aplikacji EMP WEB wszystkie dane są scentralizowane, co pozwala oszczędzać czas i ułatwia analizowanie zebranych informacji.

Wykorzystanie nowoczesnego środowiska informatycznego pozwala oszczędzić czas przede wszystkim w tych obszarach, które nie wpływają wydatnie na skuteczność przedsiębiorstwa i poświęcić więcej czasu na aspekty o kluczowym znaczeniu.

Chcesz się przekonać, jak system EMP może wspomóc Twój biznes? Poznaj możliwości aplikacji SFA w praktyce. Wypełnij formularz, a nasz ekspert udostępni Ci wersję demonstracyjną EMP!

Odbierz wersję demo systemu

Categories: Blog