FAQ

1. Co oznacza skrót EMP?

Ekspert Mobile Platform. Czyli platforma usprawniająca wielokanałową sprzedaż. Można też tłumaczyć: E-biznes i  Mobilność to Przyszłość w rozwoju firm.

2. Do kogo (jakich firm, działów w firmie) skierowany jest EMP? Czy system skierowany tylko do handlowców?

Jest to platforma, która wychodzi poza schematy i standardy, do których przyzwyczajony jest biznes. To zaawansowane, a zarazem bardzo proste w obsłudze narzędzie, które przyspieszy i usystematyzuje procesy zachodzące w dziale handlowym, ale zapewni też panel menadżerski, pozwoli na kompleksowe rozwiązanie pozwalające na zarządzenie firmą na wielu płaszczyznach, poprzez ich wsparcie np. informacyjne.

3. Jaki jest model sprzedaży EMP? W jaki sposób płacę za system i wspierające go aplikacje?

Model rozliczeń polega na zakupie usługi dostępu do aplikacji w rozliczeniu miesięcznym tzw. ASP (Application Service Provide) inaczej SaaS (Software as a Service). To usługa polegająca na czasowym udostępnieniu możliwości korzystania z oprogramowania w zamian za wnoszenie cyklicznego (miesięcznego) wynagrodzenia tzw. wynajem programu komputerowego.

4. W jakiej formule firmy ustalają warunki wynajmu systemu wraz z aplikacjami?

Umowa podpisywana jest na minimum 18 miesięcy. W niej określa się wzajemne zobowiązania firm do świadczenia usług w tym usług serwisowych

5. Jak jest licencjonowany System EMP?

Sprzedaż licencji dedykowana jest na poszczególne urządzenia mobilne (Smartphony, Tablety z System Android) – EMP Mobile. W ten sam sposób udostępniane są licencje (dostępowe) do Panelu Zarządczego EMP WEB. W umowie ustalona jest ilość licencji dostępowych dla użytkowników mobilnych oraz webowych a także dodatkowe usługi jak B2B czy B2C.

6. Czy można odstąpić od umowy i jakie są tego konsekwencje?

Tak, można odstąpić od umowy w każdym momencie jej trwania, warunki odstąpienia oraz inne szczegóły są zawarte w umowie.

7. Czy EMP współpracuje z systemami ERP?

Platforma integruje się z systemem Streamsoft Prestiż, Streamsoft Verto oraz Symfonią. Stopniowo uzupełniamy listę programów, z którymi integruje się EMP.
Jest też możliwość wykonania łącznika do innego systemu ERP jednak takie rozwiązanie podlega analizie i indywidualnej wycenie.

8. Jakie zaplecze techniczne jest niezbędne do wdrożenia aplikacji?

Nie trzeba posiadać własnego działu informatycznego, gdyż dostarczamy całe rozwiązanie „w chmurze”. Oznacza to, że wszystkie dane są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, do których klienci mają stały dostęp. Cały system jest łatwy w obsłudze, jego funkcjonalność jest intuicyjna. W naszej gestii jest dbałość o funkcjonowanie systemu, hosting aplikacji, monitoring infrastruktury IT, serwis oprogramowania czy obsługę integratorów z systemami zewnętrznymi, rozwój aplikacji i ich aktualizacje.

9. Jak przebiega proces wdrożenia systemu? Ile trwa i ile kosztuje?

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować sprawne i skuteczne procesy implementacji EMP w firmach z niemalże każdej branży. Mamy sprawdzone, potrzebne naszym klientom funkcjonalności, które w pakietach Basic są gotowe do natychmiastowego działania. Każde wdrożenie wyceniane jest indywidualne i trwa min. 2 dni, a najniższy pakiet kosztuje 1 500 zł netto miesięcznie.

10. Czy jest dostępna wersja Demo?

Jak najbardziej! Chcąc uzyskać dostęp do Demo należy się z nami skontaktować.

11. Jakie urządzenie dla handlowca zapewni możliwość optymalnego korzystania z aplikacji?

Zalecane są urządzanie z Androidem w wersji Nougat 7.0, które posiada:
– minimum 2 GB RAMU,
– minimum 16 GB powierzchni pamięci wewnętrznej telefonu
– wbudowany modem LTE.

12. Czy w przypadku rezygnacji z rozwiązania tracę bezpowrotnie dane?

Po rezygnacji z usługi aplikacja zostaje całkowicie wyłączona.
Dane są przechowywane 7 dni roboczych po wyłączeniu aplikacji. Istnieje możliwość złożenia wniosku z prośbą o wygenerowanie stosownego pliku w postaci kopii zapasowej bazy danych.
Przed rezygnacją istnieje oczywiście możliwość eksportu bazy danych do pliku.

13. Jak mogę wykorzystać system do zarządzania flotą handlową?

System EMP pozwala na prowadzenia analiz Aktywności PH np. poprzez mapy, gdzie aktywności się odbywały. Aktywności można też analizować poprzez wielowymiarowe analizy, gdzie manager może dowolnie dobierać układ kolumn i wierszy. Na szczególną uwagę zasługują kolumny wskazujące czy aktywność odbyła się u klienta, ile taka aktywność trwała.
System pozwala na budowanie aktywności organizacyjnych takich jak początek i koniec dnia przez co system niejako buduje książki przejazdu aut.
Manager ma możliwość zakładania aktywności i kierowania ich do podwładnych np. w sytuacji, gdy dzwoni klient i prosi o pilną wizytę.
Manager ma dostęp do narzędzi takich jak raporty, plany sprzedażowe które mogą służyć do monitorowania parametrów pracy PH.

14. Jak wykorzystać funkcjonalność raportów i procedur?

Raporty i procedury w EMP najprościej można podzielić na kategorie względem miejsca ich dostępności. Jedna z nich to takie które udostępniamy PH na urządzeniu, ale są one ogólne a wartości w nich są w kontekście danego PH – jako przykład może posłużyć raport postępów planu sprzedaży danego PH. Raporty te mogą przyjmować postać wykresów graficznych, ale mogą to być tabele z danymi. Drugi typ także udostępniany jest PH w aplikacji mobilnej, ale kontekstem dla tego raportu nie jest tylko PH ale kontrahent. Może to być wykres wartości sprzedaży za ostatni rok w podziale na miesiące. Raport taki dostępny jest w menu na karcie klienta, ale jeśli PH tak zdecyduje może np. zamienić element mapy na widget z raportem. Dzięki temu, ilekroć wejdzie na kartę klienta może jednym spojrzeniem poznać sytuację w jakiej się znajduje. Raportów może być wiele a ich definicje opracowuje się w trakcie analizy przedwdrożeniowej.
Osobną kategorię stanowią procedury dostępne w portalu dla managera. Mogą to być procedury związane z planami sprzedaży i inne. Zasadniczą różnicą jest to, że raporty dla PH konfigurujemy, a on może co najwyżej je zobaczyć. Manager zaś może mieć raporty, gdzie sam podaje parametry dla obliczeń np. zakres dat. Raporty proceduralne mają postać tabelaryczną i pozwalają się analizować w postaci „tabel przestanych”

15. Jak wykorzystać funkcjonalność planów sprzedażowych?

Jednym z narzędzi zarządzania są plany sprzedażowe, w których manager może budować strukturę planu i obserwować, jak w ustalonych przez niego interwałach czasowych plan ten jest realizowany. W planach sprzedażowych mogą występować klasyczne wartości z dokumentów sprzedaży, ale też inne takie jak np. ilość wizyt zaplanowanych dla PH w tygodniu. W trakcie analizy przedwdrożeniowej konsultant podpowie, jak podejść do tego w konkretnym scenariuszu. Informacja o postępach realizacji planu sprzedażowego może być też udostępniana przedstawicielom w aplikacji mobilnej. Możemy więc monitorować pracę, ale i motywować poprzez odpowiednie informowanie PH przy minimalnym nakładzie czasu ze strony managera.

16. Czy pozycje formularza reklamacyjnego mogą być obowiązkowe?

Reklamacje mogą mieć pola obowiązkowe do wypełnienia i pola nieobowiązkowe. Najlepiej obrazuje to przykład, gdzie chcemy, aby obowiązkowo znalazł się w formularzu opis uszkodzenia oraz jedno zdjęcie. Sam formularz może być jednak szerszy np. pozwalać załączyć dodatkowe trzy zdjęcia. Pozwala to elastycznie dopasować formularz do specyfiki konkretnej firmy.