EMP WEB

EMP WEB

Narzędzie dla wszystkich przedsiębiorstw, które potrzebują skutecznie
współpracować z partnerami biznesowymi za pomocą wielu, całkowicie
zintegrowanych ze sobą kanałów sprzedażowych.

Centrum
dowodzenia
dla managera
Dla rozproszonego
działu handlowego

 

Dla handlu
hurtowego

 

Dla handlu
detalicznego

 

Tworzymy współczesne pojęcie platformy, która pozwala partnerom biznesowym łączyć się i współdziałać z dowolnych urządzeń w dowolnym czasie.

Jedna platforma
wiele możliwości

Nie musisz kupować osobnych systemów, aby skutecznie zarządzać sprzedażą i swoim zespołem. W jednym miejscu masz dostęp do rozbudowanego zestawu narzędzi. Tam gdzie to koniecznie integrujemy się z zewnętrznymi aplikacjami jednak w dalszym ciągu zarządzasz nimi bezpośrednio z platformy EMP Web.

Możli
wości

Sprawna komunikacja
w całej firmie

EMP WEB przenosi zarządzanie przedsiębiorstwem w nowy, efektywniejszy wymiar. Korzystając z różnych zintegrowanych z platformą aplikacji możesz scentralizować kontrolę i zarządzanie towarami, przedstawicielami handlowymi, polityką cenową i zamówieniami.

Sprawna komunikacja
w całej firmie

Scentralizuj
zarządzanie

  • Towarami

  • Kontrahentami

  • Handlowcami

  • Cenami

  • Zamówieniami

To nie wszystko

Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu klientowi ciągłości i spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego potrzeb i zaproponowanie odpowiedniego towaru. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem nigdy nie wykorzystasz maksymalnego potencjału swojego biznesu. Dlatego EMP WEB jest niezastąpionym źródłem wiedzy o kliencie, a zarazem sprawnym kanałem komunikacji wewnętrznej.

5/5 (1 Review)