Monitorowanie sprzedaży i ocena efektywności pracy handlowców

Wykorzystanie systemu monitorowania sprzedaży do oceny efektywności pracy handlowców

 

monitorowanie pracy handlowców

EMP WEB jest wielofunkcyjną aplikacją pozwalającą łatwo zarządzać pracą handlowców, bez konieczności korzystania z komputera, niemalże z każdego miejsca na świecie.

Dzięki EMP WEB manager może zyskać pełną kontrolę nad efektywnością pracy rozproszonego zespołu handlowego. Szczegółową wiedzę, którą można wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.

 

EMP WEB monitoruje efektywność handlowców

Ponieważ manager jest odpowiedzialny za pracę całego zespołu, to właśnie na nim spoczywa obowiązek oceny efektywności pracy handlowców. Brak odpowiedniej kontroli nad przedstawicielami może doprowadzić do spadku sprzedaży, pogorszenia sytuacji finansowej firmy i zahamowania jej rozwoju. Mimo wielu narzędzi i technik planowania czasu pracy i generowania sprzedaży, managerowi może brakować przysłowiowej kropki nad „i”.

Dobrym wyborem będzie system do zarządzania działem sprzedaży EMP WEB. Aplikacja EMP WEB pozwala scentralizować zarządzanie wieloma aspektami związanymi z kierowaniem działem handlowym od wglądu do CRM, przez kontrolę pracy handlowców aż po generowanie raportów.

Aplikacja do zarządzania handlowcami daje wgląd w sposób pracy przedstawicieli – w listę odwiedzanych przez nich klientów, rodzaje sprzedawanych produktów, wielkości i częstotliwości zamówień, marże i ceny minimalne, rozrachunki, notatki i uwagi handlowców. Wszystkie informacje dostępne są w jednym miejscu, co pozwala na skuteczniejszą analizę sytuacji i tym samym wybór lepszych rozwiązań.

 

Czego możesz się dowiedzieć o pracy swoich handlowców?

EMP WEB to narzędzie, które może zmienić metodykę pracy zespołu. Wszystko jest widoczne niemalże na dłoni. Można sprawdzić:

 • jak handlowcy planują trasy i ile lokalizacji odwiedzają w ciągu jednego dnia
 • jaka jest częstotliwość i cel wizyt handlowców u poszczególnych klientów,
 • jak przedstawia się historia kontaktów z konkretnymi klientami (mobilny CRM).
 • których zaplanowanych wizyt handlowiec nie odbył i z jakiego powodu,
 • jaki obrót generuje pojedyncza wizyta;
 • jak szybko realizowane są zamówienia;
 • kiedy brak aktywności jest związany z absencją handlowca;
 • jakie postępy w osiągnięciu targetu notuje zespół handlowy;

Dzięki wglądowi w historię kontaktów z konkretnymi klientami manager ma możliwość dokładnego rozpoznania ich potrzeb. Może zaplanować pracę zespołu w taki sposób, by możliwe było szybkie i dokładne odpowiadanie na ich potrzeby.

Wiedza pozyskana dzięki raportom jest niezbędna do realizacji strategii just-in-time, czyli zapewnienia obsługi dokładnie w tym momencie, w jakim ta obsługa jest potrzeba.

Poznaj naszą aplikację SFA

 

Wykorzystanie danych pochodzących z raportów sprzedaży handlowców

 

Dane w aplikacji EMP WEB pozwalają zrozumieć dotychczasowy sposób działania handlowców i wystosować metody zwiększające efektywność ich pracy. Z góry zdefiniowane scenariusze wizyt handlowców u klientów mogą być niewystarczające.

Uwagi, zdjęcia, notatki i wskazania klientów, mogą być cenną wskazówką do rozwoju oferty pod kątem potrzeb klienta.

Manager może zaplanować strategię działania na podstawie informacji uzyskanych w aplikacji i zlecać handlowcom konkretne działania. Może też sprawować kontrolę nad należnościami i w razie potrzeby inicjować postępowania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności. Wiedza pozyskana dzięki wykorzystaniu systemu EMP przydaje się na wielu płaszczyznach.

Manager wykorzystujący nowoczesne narzędzie EMP WEB do monitorowania sprzedaży i efektywności pracy handlowców czuwa nad wszystkimi aktywnościami. Dzięki dostępowi zdalnemu, nie ma konieczności pozyskiwania informacji bezpośrednio w rozmowach ze swoimi podwładnymi.

W razie potrzeby za pomocą aplikacji może planować spotkania ze swoim zespołem, wysyłać handlowcom powiadomienia o zmieniających się warunkach ofert i zmianach jakie, poczynił w kalendarium zaplanowanych wizyt.

Dane z aplikacji mogą informować o:

 • spadku liczby zamówień;
 • niewystarczającej ilości wizyt handlowców;
 • zbyt krótkim czasie poszczególnych wizyt;
 • miejscu przyjmowania zamówienia,
 • wzroście sprzedaży produktów z niskimi marżami;
 • uwagach klientów

W takich sytuacjach manager może podjąć odpowiednie kroki, np.:

 • wnioskować o zatrudnienie kolejnych handlowców;
 • przeprowadzić ponowne szkolenia dla przedstawicieli;
 • wnioskować o obniżenie cen poszczególnych produktów;
 • zasugerować wydłużenie czasu każdej wizyty;
 • zmienić częstotliwość wizyt u wybranych klientów.

Poznaj naszą aplikację SFA

 

Raporty sprzedaży

Tradycyjna ocena efektywności pracy handlowców na ogół jest żmudna. Z aplikacją działającą w oparciu o system ERP, czas potrzebny na konkretne ustalenia w tej materii jest krótszy. EMP WEB pozwala na generowanie raportów sprzedażowych poszczególnych handlowców, a także tworzenie zestawień wyników całego zespołu. Może więc pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących premii uznaniowych dla najlepszych przedstawicieli i w przyszłej polityce kadrowej.

 

Podsumowanie

Zadaniem skutecznego managera sprzedaży jest „trzymanie ręki na pulsie”. W pracy managerowi pomaga wiele sprawdzonych metod, ale warto korzystać także ze zdobyczy techniki, w tym z aplikacji do zarządzania handlowcami.

Natłok pracy często nie pozwala na systematyczną obsługę kilku różnych narzędzi, a dzięki aplikacji EMP WEB wszystkie dane są scentralizowane, co pozwala oszczędzać czas i ułatwia analizowanie zebranych informacji.

Wykorzystanie nowoczesnego środowiska informatycznego pozwala oszczędzić czas przede wszystkim w tych obszarach, które nie wpływają wydatnie na skuteczność przedsiębiorstwa i poświęcić więcej czasu na aspekty o kluczowym znaczeniu.

Umów się na bezpłatną prezentację SFA

Tagi