Historie naszych klientów: Tres – dwa razy większe obroty

Od niemal dwudziestu lat firma Tres Sp. z o.o. dystrybuuje na terenie całej Polski sprzęt AGD uznanych producentów – Samsunga, Boscha, Beko czy Siemensa. Oprócz tego dostarcza klientom m.in. zlewozmywaki, baterie kuchenne i armaturę. Szczecińska spółka jest także właścicielem kilku marek własnych, którym już udało się zyskać międzynarodową rozpoznawalność. Wystarczy tylko wspomnieć, że Climadiff jest czołowym na świecie producentem winiarek.

 

Identyfikacja sytuacji wyjściowej

Właściciele spółki podkreślają, że pomimo licznych sukcesów na rodzimym rynku, w pewnym momencie musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami Wynikały one ze specyfiki rynku, otoczenia konkurencyjnego. Specyfika branży związana z ruchomymi cenami uzależnionymi od wielkości zamówienia i relacji z kontrahentem była sporym wyzwaniem, które najbardziej odbijała się na czasie trwania wizyty. Firma nie posiadała także centralnego systemu zarządzania ofertą. Przedstawiciele handlowi dysponowali niewystarczającym dostępem do wybranej oferty, stanów magazynowych dla mobilnych sprzedawców oraz założeń polityki cenowej. Centrala była przeciążona nieustannym przygotowywaniem ofert, zaś sporządzanie raportów i wycen indywidualnych stało się w pewnym momencie zbyt uciążliwe.

 

 

Eryk Burzec
„Wcześniej był problem w organizacji ofertowania. Raz robili to handlowcy, a raz ze względu na dużo lepszą dostępność danych robiło to biuro, co powodowało przestoje w innych obowiązkach i wprowadzało małą dezorganizację.” – mówi Eryk Burzec, właściciel Tres Sp. z o.o.

 

 

Firma rozwijała się dynamicznie, system pracy był sprawdzony, jednak proces sprzedaży nadal wymagał udoskonalenia. okazało się, że przy wyborze odpowiedniego rozwiązania można zwiększyć efektywność obiegu informacji oraz jej jakość, obniżając zarazem koszty związane ze sprzedażą.
Wdrożenie EMP Web i EMP Mobile

 

Poprzez identyfikację sytuacji wyjściowej udało się wyznaczyć główne kierunki zmian. Po wstępnej analizie obecnej sytuacji okazało się, że spółka Tres posiadała już zalążek swojej autorskiej aplikacji mobilnej do zarządzania sprzedażą. Dalszy rozwój własnego oprogramowania okazał się jednak nieopłacalny w porównaniu do profesjonalnych rozwiązań dostępnych na rynku.

 

Firma zdecydowała się na implementację nowoczesnej technologii do zarządzania sprzedażą dla handlowców mobilnych – EMP Mobile wraz z platformą dla menedżerów sprzedaży – EMP Web. Tres korzystał już ze zintegrowanego systemu ERP Streamsoft Prestiż.

 

„Od dawna wiedzieliśmy, że potrzebujemy takiej aplikacji. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o produkcie EMP Mobile i jej funkcjach, od razu zdecydowaliśmy się na implementację.” – podkreśla właściciel Tres Sp. z o.o.

 

Dzięki wdrożeniu obroty zwiększyły się dwukrotnie, mimo że w tym okresie nie zatrudniono dodatkowych pracowników. Podniosła się także skuteczność ofertowania do poziomu 32%, zaś jego czas skrócił się z 20 do 2 minut. Aż osiemdziesiąt ofert jest teraz organizowana bezpośrednio u klienta.

 

Korzyści dla firmy

 

Kieszonkowa sprawa, duża różnica

Dystrybutor sprzętu AGD za główną zaletę zmian uważa możliwość ewidencjonowania wizyt u klientów. Menedżerowie mają dostęp do szeregu informacji. Wiedzą jak długo trwało pojedyncze spotkanie, jak wiele ich było i gdzie się odbyły. Najważniejsza dla zarządzających działem sprzedaży jest jednak wiedza o tym, czy aktywność handlowców przełożyła się na stworzenie oferty i złożenie zamówienia. Pozwala określić skuteczność poszczególnych pracowników, a przez to podejmować lepsze decyzje strategiczne.

Dane z wysokiej półki

Wszystkie dane zostają zebrane w formie raportu, który generuje aplikacja systemu EMP. Wizualne przedstawienie zmiennych dotyczących poziomu sprzedaży umożliwia przedstawicielom handlowym przedłożyć klientom aktualną ofertę, która jest dopasowana do dotychczasowego wolumenu zamówień. Wygodny okazuje się także stały dostęp do rozliczeń z kontrahentami. Każdy pracownik ma wgląd do zestawień finansowych i nie potrzebuje uprzednio kontaktować się z centralną, aby sprawdzić np. ewentualne zadłużenie klienta i pojawiające się zaległości z zapłatą.

Mniej wysiłku, więcej efektów

W systemie EMP Web zawsze widać, jaki jest stan zamówień wszystkich towarów. Przegląd magazynu z dowolnego miejsca pomaga oszacować liczbę zapasów i zaplanować zamówienie na sprzedaż z wyprzedzeniem. Wdrożenie EMP, udoskonaliło cały łańcuch procesu decyzyjnego mobilnych handlowców i menedżerów sprzedaży. Przedstawiciele dysponują teraz dostępem do dokumentów wystawionych przez innych operatorów dla każdego z klientów.

10 x krócej

Dzięki centralnemu systemowi zarządzania ofertą z dostępem online, sprzedawcy zawsze mają swobodny dostęp do aktualnych danych, zaś menedżerowie do ewidencji wizyt i raportów sprzedaży. Czas sporządzania sprawozdań i wycen indywidualnych skrócił się prawie dziesięciokrotnie, a tym samym centrala została odciążona od dodatkowych obowiązków, które nie należą do zakresu ich odpowiedzialności.

 

Jak produkty EMP odmieniły ten biznes?

 

Dwukrotnie większe obroty, bez potrzeby powiększania personelu.

32% skuteczności ofertowania.

Czas ofertowania skrócony z 20 minut do 2 minut.

80% ofert organizowane jest bezpośrednio u klienta na miejscu.

 

Podsumowanie

Współpraca z producentem EMP firmą Ekspert udoskonaliła cały łańcuch procesu decyzyjnego mobilnych handlowców i managerów sprzedaży. Pracownicy mobilni posiadają teraz dostęp do dokumentów wystawionych przez innych operatorów dla każdego z klientów.

Dzięki centralnemu systemowi zarządzania ofertą z dostępem online mobilni handlowcy zawsze mają dostęp do aktualnych danych, a managerowie swobodny dostęp do ewidencji wizyt i raportów sprzedaży. Czasochłonne sporządzanie raportów i wycen indywidualnych udało się skrócić prawie dziesięciokrotnie odraz odciążyć centrale.

 

„Wdrożenie systemów EMP zaowocowało wzrostem sprzedaży. EMP Mobile to kompleksowe narzędzie, które odmieniło nasz biznes i zdecydowanie ułatwiło naszą pracę.” – podsumowuje Eryk Burzec.

Tagi